Vision år 2005 - Grönare och skönare miljö
Det är också mycket grönare här nu. Många träd har planterats i gatumiljön och inne på gårdarna. Bland annat finns en vacker allé på Drottningholms-vägen. Hela området har dessutom fått en nt gatubelysning, som inte bara är effektivare utan också riktigt estetiskt tilltalande.

Till detta kommer ett nytt skylt-och neon program som väck stor uppmärksamhet i hela Stockholm. Neonskyltarna har gett S:tEriksgatan en sammanhållen ljusbild, som skapat en skön och mycket speciell atmosfär, lika attraktiv dag- som kvällstid.

Den allmänna uppfräschning som ägt rum har fått till följd att hela området Övre Kungsholmen blivit ett mycket populärt promenadstråk. Speciellt under varma sommarkvällar.

© Övre Kungsholmens Företagarförening