Medlemsförmåner
Som medlem har du förmånliga avtal med följande företag:
Internettjänster
Försäkringsstrategi AB
Försäkringar
GM-gruppen
Informationstavla
Annonsering
Rabattavtal 75-tal butiker Medlemsföretag
Säkerhetsutbildning Säkerhet
Kontakta kontoret för mera information om respektive förmån.

© Övre Kungsholmens Företagarförening