Vill du vara med?
...och göra Övre Kungsholmen till ett bättre och mer attraktivt område att bedriva affärer i ?. Ett komplett stadsdelscentrum för dem som verkar och bor här eller passerar på väg från och till arbetet. För att lyckas behövs det en kraftsamling från alla håll, inte minst från affärsidkare av alla slag.

Höstens 1997 anställdes en områdesledare med uppgift att leda och samordna företagarföreningens arbete. Då hade föreningen 20 medlemmar. Hösten 2004 finns 120 medlemmar.

Potentialen ligger på cirka 180 butiker, ett 40-tal
fastighetsägare och närmare 900 kontorsföretag.

Tänk vad alla vi kan göra tillsammans!.

Skicka in din medlemsansökan här »

© Övre Kungsholmens Företagarförening