Medlemsavgift
 
Det finns 3 olika fördelningsnycklar , som fastighetsägare betalar du per m2
butiksyta,kontorsföretagen betalar efter antalet anställda och butiker betalar
efter omsättning.

Lägsta avgift är 1.500 kronor per år och fakturering sker den 1.6 samt 1.12 dvs 2 gånger per år med halva beloppet.

Man förbinder sig att vara medlem i minst (1) ett kalenderår,uppsägning skall ske senast den 30.11 året innan man vill lämna föreningen, antingen skriftligen eller muntligen.
Sker inte detta är man automatiskt medlem i ytterligare (1) ett kalenderår.

Kontakta kontoret för mera information »
 

 

 
© Övre Kungsholmens Företagarförening